7 Turniej Przedsiebiorcy baner

W imieniu Fundacji SŁONIE NA BALKONIE serdecznie zapraszamy Państwa drużynę do udziału w 7 Charytatywnym Turnieju Przedsiębiorcy 2018 #GRAMYDLADZIECI.  W turnieju zagrają reprezentacjedużych i małych przedsiębiorstw. Łączy je pasja 
do siatkówki i chęć pomocy naszym podopiecznym. Jak co roku wpisowe z turnieju sfinansuje terapię dzieci po traumatycznych przeżyciach. Będziemy zaszczyceni jeśli Państwa drużyna dołączy do 7 edycji Turnieju Przedsiębiorcy 2018.Rozgrywki grupowe 7 Turnieju Przedsiębiorcy 2018 #GRAMYDLADZIECI odbywają się w Łodz. 
Ideą #GRAMYDLADZIECIjest pomoc podopiecznym Fundacji SŁONIE 

NA BALKONIE - dzieciom skrzywdzonym i osieroconym. Zapewniamy 
im terapię, wspieramy w trudach codzienności (wykupujemy obiady szkolne, pomagamy w nauce języków) po to, żeby kiedyś mogły cieszyć się życiem, znaleźć pracę i założyć rodzinę.

Nasi podopieczni to dzieci, które przeżyły najstraszniejsze historie, jakie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Często krzywdę wyrządzili dzieciom najbliżsi, osoby którym ufały. Część dzieci straciła rodziców w nieszczęśliwych wypadkach lub w wyniku choroby. Bardzo zależy nam na tym, żeby wspierać dzieci, ale też ich obecnych opiekunów dziadków, rodziców zastępczych. Każdy zawodnik turnieju to godzina terapii dla skrzywdzonego dziecka i wsparcie dla jego otoczenia, czyli realna zmiana bardzo trudnej sytuacji. Fundacja SŁONIE NA BALKONIE jako jedyna wspiera najmłodsze dzieci cierpiące na depresję i zaburzenia lękowe. Możesz pomóc dzieciom realizując swoją pasję.

Zgłoś drużynę i zagraj dla dzieci. Koszt udziału w turnieju to (1000 zł + vat.) Szczegółowe informacje, w tym: regulamin 7 TURNIEJU PRZEDSIĘBIORCY 2018 oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie fundacji: 

http://www.slonienabalkonie.pl/wspolpraca-z-biznesem/turniej oraz profilu fb

Zapraszamy do pomocy! Do zobaczenia na #GRAMYDLADZIECI

 

15 zł to koszt przewozu małego Oliwiera na terapię. Oliwier jest przywożony samochodem Fundacji z chorą babcią, która jest rodziną zastępczą wnuczka, od kiedy nie żyją jego rodzice.
60 zł to koszt spotkania psychoedukacyjnego dla grupy dzieci, które nie umieją poradzić sobie ze smutkiem, złością, żalem i odrzuceniem przez najbliższych.
100 zł to koszt terapii najmłodszych dzieci. Dzieci wykorzystanych, ofiar i świadków przestępstw.
Dzieci po traumie czują się niewidzialne. Pomóż to zmienić.