1.okadka

 

 "Jesteś jak dom. Sam decydujesz kogo do siebie zapraszasz!" to projekt skierowany do dzieci i młodzieży łódzkich szkół. Psycholodzy z Fundacji SŁONIE NA BALKONIE do końca grudnia będą odwiedzali uczniów i prowadzili warsztaty profilaktyczne na temat zagrożeń wynikających z używania tzw. dopalaczy.
Fundacja wprowadza działania profilaktyczne już u najmłodszych dzieci, dlatego każda  grupa wiekowa może liczyć na wsparcie. Warsztat dla najmłodszych klas I-III pt. "Budujemy swój dom" to zajęcia podnoszące poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości. Warsztat pt "Jesteś jak dom. Sam decydujesz kogo do siebie zapraszasz" jest przewidziany dla dwóch grup wiekowych. Uczniowie do VI klasy będą koncentrowali się na świadomym wyborze grupy rówieśniczej, natomiast uczniowie najstarszych klas będą uczestniczyli w warsztatach w całości tłumaczących schemat uzależnienia i szkodliwości dopalaczy.

Projekt jest współfinansowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Łodzi.

logomiasto


Ilość godzin w projekcie jest ograniczona. O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń szkół.
Zapraszamy: 
pracownia@slonienabalkonie.pl lub nr
tel. (42) 672 61 19

 

 

 

 

15 zł to koszt przewozu małego Oliwiera na terapię. Oliwier jest przywożony samochodem Fundacji z chorą babcią, która jest rodziną zastępczą wnuczka, od kiedy nie żyją jego rodzice.
60 zł to koszt spotkania psychoedukacyjnego dla grupy dzieci, które nie umieją poradzić sobie ze smutkiem, złością, żalem i odrzuceniem przez najbliższych.
100 zł to koszt terapii najmłodszych dzieci. Dzieci wykorzystanych, ofiar i świadków przestępstw.
Dzieci po traumie czują się niewidzialne. Pomóż to zmienić.