W listopadzie i w grudniu Fundacja SŁONIE NA BALKONIE zaprasza na bezpłatne szkolenia specjalistyczne.21  listopada (sobota) 2015


godz.  15:30 - 20:00

TEMAT: Jak być jeszcze lepszym rodzicem?
Szkolenie przewidziane jest dla rodziców potrzebujących wsparcia wynikającego z kryzysu rodziny lub problemów psychicznych dziecka. 

2 grudnia (środa) 2015


godz. 15:30 -  20:00

TEMAT: Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży.
Szkolenie przewidziane jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w kryzysie  z Łodzi.

9 grudnia (środa) 2015

godz.  15:30 - 20:00

TEMAT: Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży (depresja , ChAD)
Szkolenie przewidziane jest dla rodziców potrzebujących wsparcia wynikającego z kryzysu rodziny lub problemów psychicznych dziecka. 

12 grudnia (sobota) 2015

godz.  9.00 - 13:30

TEMAT: Zaburzenia koncentracji ADHD/ zaburzenia opozycyjno buntownicze. Kiedy należy zgłosić się do specjalisty?
Szkolenie przewidziane jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w kryzysie  z Łodzi.

16 grudnia (środa) 2015

godz. 11.00 – 15.30

TEMAT: Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży (depresja , ChAD
Szkolenie przewidziane jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w kryzysie  z Łodzi.

11 mgr Joanna Sass - Gust - psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła psychologię na UŁ oraz studia podyplomowe z zakresu pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu oraz całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie terapii systemowej atestowane przez PTP aktualnie w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Prowadzi diagnozę i  terapię dzieci, młodzieży oraz rodzin.

3
lek. med. Agata Ejchman - Albinowska - lekarz specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta, Absolwentka studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi oraz kierunku psychologia na SWPSie w Warszawie. Ukończyła podyplomowe studia Seksuologia Kliniczna na SWWPSie w Warszawie oraz czteroletnie podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii atestowane przezPTP w Warszawie. Zajmuje się diagnozą, leczeniem i terapią dzieci 
i młodzieży oraz dorosłych.

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu prosimy o kontakt pod nr tel. 791 442 216 lub pod adresem pracownia@slonienabalkonie.pl
Ilość miejsc na szkolenie jest ograniczona, o przyjęciu na szkolenie zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkie szkolenie odbędą się w nowej siedzibie Fundacji SŁONIE NA BALKONIE przy ul. Piotrkowskiej 17 - wejście A - lok nr.8 - pierwsze piętro-  Łódź 90-407 
Szkolenie realizowane są w ramach projektu współfinansowanego ze środków Departamentu Spraw Społecznych Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.S
 

15 zł to koszt przewozu małego Oliwiera na terapię. Oliwier jest przywożony samochodem Fundacji z chorą babcią, która jest rodziną zastępczą wnuczka, od kiedy nie żyją jego rodzice.
60 zł to koszt spotkania psychoedukacyjnego dla grupy dzieci, które nie umieją poradzić sobie ze smutkiem, złością, żalem i odrzuceniem przez najbliższych.
100 zł to koszt terapii najmłodszych dzieci. Dzieci wykorzystanych, ofiar i świadków przestępstw.
Dzieci po traumie czują się niewidzialne. Pomóż to zmienić.